• Geïsoleerde kabelschoenen en adereindhulzen
  • Telecomconnectoren
  • Kabelschoenen en persverbinders volgens Franse Norm en Din Norm
  • LS/MS schroefverbinders
  • Geïsoleerde soepele baren en onderdelen voor barenstelsels
  • Soepele verbindingen, Cu en Al aardings- en vermogenvlechten
  • Verbindingen voor blanke LS- en HS- luchtnetten
  • HS-klemmen voor onderstations
  • Elektrische connectoren voor spoorweg, industriële- en haven toepassingen